Böcker

Du kan beställa min bok ”Dit hjärtat längtar. Om konsten att utveckla sitt medvetande.” På Adlibris, Bokus eller fråga efter den hos din bokhandlare. 

 bild

Detta är en bok om medvetandeutveckling. Den handlar om en kvinnas resa från en stark identifikation med egot till en plats mycket närmare själen. Om vartannat beskriver boken min egen historia, psykologiska teorier, andliga traditioner, professionella erfarenheter, tekniker, övningar och egna reflektioner. Bokens utformning återspeglar min önskan att illustrera hur en resa i personlig utveckling kan se ut. Syftet är att inspirera. Denna bok riktar sig till den som vill göra, eller gör, ett andligt och psykologiskt arbete med sig själv. Det är min förhoppning att den skall komma till nytta och glädje som en sorts handbok.

INLEDNING

För sexton år sedan var jag en forskarstuderande småbarnsmamma som helt oväntat hamnade i ett slags andligt upplyst tillstånd som varade i några månader. Under denna period fick jag syn på hur nära vi människor är vår innersta kärna och själ. Att vi redan har allt inom oss som vi behöver för att leva i total frid. Det var en period av fullkomlig harmoni och närvaro i nuet även om ingenting hade förändrats i min faktiska verklighet. Jag bara såg den på ett helt nytt sätt.

Samtidigt som jag njöt av detta för mig osannolika tillstånd visste jag instinktivt att jag hade mycket arbete kvar att göra innan detta stämningsläge kunde bli beständigt. Jag hade barndomstrauman att läka och ett ganska stort ego med många försvarsstrategier.

Dock gjorde min längtan tillbaka till denna frid att jag gav mig in i ett omfattande psykologiskt och andligt arbete med mig själv.

Detta inre arbete har lett mig till att pröva ett antal olika terapiformer, att resa till (och tillsammans med) olika andliga läromästare samt att lära mig ett antal tekniker för personlig och andlig utveckling. Det har också lett mig till att fundera kring det mänskliga sinnets –och egots-beskaffenhet utifrån både ett psykologiskt, psykosocialt och andligt perspektiv.

Livet har, som det brukar göra, erbjudit en hel del utmaningar och prövningar under resans gång.

Den här boken beskriver hur jag bantat mitt ego, läkt min barndom, mött min sorg och utvecklat mitt andliga och psykologiska medvetande. Den berättar om några av de utmaningar jag mött, prövningar jag haft och vad jag lärt mig av dessa. Den reflekterar kring livsåskådning och en högre makt som jag valt att kalla Gud.

Jag har även använt mig av min professionella erfarenhet från mina år som forskare och universitetslektor samt från mitt arbete som samtals- och hypnosterapeut.

Varje andlig resa är unik och det finns otaliga sätt att nå fram. Inget sätt är bättre än något annat, och olika saker fungerar för olika människor. Det tar den tid det tar och jag tror inte det finns några genvägar.

Min resa har innehållit många olika läromästare, upplevelser, metoder, praktiska övningar och verktyg. En del av dem delar jag här. Jag hoppas att boken genom dessa kan erbjuda vägledning för den som vill utveckla sitt medvetande, komma närmare sitt genuina jag och den innersta kärnan av sig själv.

Upplägg

Denna bok är lite grovt indelad i tre delar (utöver den inledning du läser just nu).

Bokens första del är mer självbiografisk och ger en historisk bakgrund och inramning.

Bokens andra del handlar främst om olika terapeutiska tekniker, läror, övningar och redskap jag funnit användbara. Några av dem har jag själv skapat. I denna del använder jag mig både av mina personliga och professionella erfarenheter, och tar även in exempel från min terapeutiska verksamhet.

I bokens tredje del berättar jag kort om några av mina andliga läromästare, möten och äventyr. Här delar jag även mina reflektioner och min livsåskådning, samt de insikter jag till slut kom fram till.

I boken använder jag ofta mina egna erfarenheter för att illustrera och ge exempel, eftersom nyanserna blir mer levande än de rimligen kan vara när jag återger erfarenheter hos klienter jag mött i mitt arbete.

Gränserna för bokens indelning är dock flytande. Redskap diskuteras ibland i den självbiografiska delen, och läromästare i relation till tekniker, redskap och reflektioner. Mina reflektioner och min egen historia vävs in närhelst det känns som att detta kan tillföra.

bok omslag