Om Katarina

bild för föreläsningar

Filosofie dr. Katarina Mannheimer

  • Samtalsterapi
  • Sorgbearbetning
  • Hypnos
  • Resan
  • Personlig utveckling
  • Kurser och föreläsningar

Jag är filosofie doktor i kliniskt socialt arbete (psykologi inom ramen för socialt arbete) med mångårig erfarenhet som universitetslektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Jag har under många år undervisat blivande socionomer i psykologi, socialpsykologi, forskningsmetod och internationellt socialt arbete.

Jag är även utbildad klassisk psykodynamisk terapeut, sorgeterapeut och hypnosterapeut och är en av de få ackrediterade Resanterapeuter som arbetar i Stockholm.

Resan (se www.thejourney.com) är en dokumenterat effektiv form för djupgående guidade meditationer som genom kreativ visualisering kan läka sorg, trauma, fobier och beroendeproblematik (t ex rökning) på ett bestående sätt.

Jag är diplomerad hypnosterapeut från CHP (centrum för hypnos och psykoterapi) där man använder sig av traditionell klinisk hypnosterapi för att bemöta och behandla bl a ovan nämnda problematik. Se www.chp.nu för mer information om hypnos som en väldokumenterat framgångsrik terapeutisk behandlingsmetod.

Den sorgeterapi jag erbjuder använder sig framförallt av den effektiva och tillämpade metod för läkning av förluster i livet som utvecklats vid Institutet för sorgbearbetning (www.sorg.se)

Jag arbetar med samtal i korttids-eller långtidsterapiform och har även god erfarenhet av att arbeta med mental träning/hypnoscoaching.

Jag håller även kurser och föredrag inom ramen för personlig och andlig utveckling, meditation och sorgbearbetning.